اطلاعات تکمیلی

  • نوع مالکیت : خصوصی
  • نوع فعالیت : تولید کننده
  • محدوده فعالیت : ایران

اطلاعات فنی تکمیلی

تولید دیگ های بخار آب گرم و روغن داغ